Notatki z pracy
21 listopada 2017

książka

„Notatki z pracy” to zbiór wypowiedzi Erwina Axera o teatrze.

Składa się z tekstów rozproszonych w czasopismach fachowych oraz z kilku dotąd niepublikowanych, znajdujących się w archiwum reżysera w zbiorach Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego.

Są to teksty o różnym charakterze – artykuły, wystąpienia na konferencjach naukowych w Polsce i za granicą, opisy przedstawień, żartobliwa autobiografia, a także wykład inauguracyjny wygłoszony w krakowskiej PWST na otwarciu roku akademickiego 1988/1989.

Teksty rozproszone i niepublikowane Erwina Axera opublikowane w opracowaniu Agnieszki Rabińskiej, długoletniej współpracowniczki i redaktorki jego książek.

* * *

Erwin Axer

Notatki z pracy

red. Agnieszka Rabińska

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego

Warszawa 2017

Wróć do strony Axer 100